umb

UMB repositorier

Ved feilmelding eller driftsbrudd kontakt it-seksjonen.

Kontaktinformasjon: it-seksjonenListe over repositorier på UMB
  • UMB R repository - inneholder R-pakker og dokumentasjon beregnet på studenter som tar kurs ved UMB hvor R eller R Commander blir brukt. Contains R-packages and documentation intended for students taking courses at UMB where R or the R Commander is use.
Om listen

Dette er en oversikt over repositorier ved UMB.