R

    NMBU R repository

NMBU

Pakker / Packages

  • nmbu - startup and update for RcmdrPlugin.NMBU (at CRAN).
  • lpls - L-PLS data analysis package.

Dokumenter / Documents

Norsk
Dette nettstedet inneholder R-pakker og dokumentasjon beregnet på studenter som tar kurs ved NMBU hvor R eller R Commander blir brukt. Hovedlageret finnes på: http://repository.nmbu.no/R. Dette inneholder pakker for R 2.15, 3.x, 4.0 for Windows, Mac OS X og Linux.

I R kan du laste ned pakker fra dette pakkelageret med følgende kommando:
install.packages('navn-på-pakke', repos = c('http://repository.nmbu.no/R'), dep=TRUE), der 'navn-på-pakke' byttes ut med f.eks. 'cppls'.
Automatisk nedlasting, installasjon og oppstart av RcmdrPlugin.NMBU og nmbu er mulig ved å lime inn følgende kommando i Rs hovedvindu: source(url('http://repository.nmbu.no/R/run.R'))

English
This site contains R-packages and documentation intended for students taking courses at NMBU where R or the R Commander is used. The main repository is located at: http://repository.nmbu.no/R. This contains packages for R 2.15, 3.x og 4.0 for Windows, Mac OS X and Linux.

In R you can download packages from this repository using the following command:
install.packages('name-of-package', repos = c('http://repository.nmbu.no/R'), dep=TRUE), where 'name-of-package' is replaced, e.g. with 'cppls'.
Automatic download, installation and startup of RcmdrPlugin.NMBU and nmbu is possible by pasting the following command into R's main window: source(url('http://repository.nmbu.no/R/run.R'))


Primary maintainer:
Kristian Hovde Liland
[kristian.liland (at) nmbu.no]